Tina Do Photography: Blog https://www.tinadophotography.com/blog en-us (C) Tina Do Photography tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) Thu, 21 Sep 2017 20:38:00 GMT Thu, 21 Sep 2017 20:38:00 GMT https://www.tinadophotography.com/img/s/v-5/u699061558-o769988207-50.jpg Tina Do Photography: Blog https://www.tinadophotography.com/blog 90 120 Nguyệt Vọng! https://www.tinadophotography.com/blog/2017/9/nguyetvong Nguyệt Vọng

Em kia dáng nhỏ thân gầy
Ngồi im lặng tiếng đềm ngắm trăng
Gió buồn gợn thổi lăn tăn
Đem chi cơn lạnh phủ lên tim này
Trông nhìn những chiếc mây bay
Tạo thêm đêm lạnh hảo huyền liêu trai
Phòng không chiếc lẻ nhớ ai
Mà nghe tim quặn đến dai diết lòng
Mực này em viết ít dòng
Gỡi cho anh đó, một lòng yêu anh .

-Tina Do

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/9/nguyetvong Thu, 21 Sep 2017 19:17:00 GMT
Tự Khúc https://www.tinadophotography.com/blog/2017/9/tukhuc Tự Khúc

Nhật tàn nguyệt lạnh trên sườn núi
Thành xưa chốn cũ nơi hò hẹn
Thanh tao gởi trao lời ước hẹn
Trúc Thành yêu mãi đến ngàn năm .

 

-Tina Do

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/9/tukhuc Wed, 06 Sep 2017 22:00:38 GMT
Life in Thailand Refugee camps https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/lifeinthailandcamps

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/lifeinthailandcamps Fri, 01 Sep 2017 00:47:43 GMT
"Hát Cho Tình Yêu 14" Live Concert https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/hatchotinhyeu14

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/hatchotinhyeu14 Fri, 01 Sep 2017 00:38:07 GMT
"Mùa Thu Cho Em 19" Live Concert https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/muathuchoem19

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/muathuchoem19 Fri, 25 Aug 2017 01:30:01 GMT
Hạ Tím https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/hatim

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/hatim Fri, 25 Aug 2017 01:24:33 GMT
"Hát Cho Tình Yêu 20" Live Concert https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/hatchotinhyeu

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/hatchotinhyeu Fri, 25 Aug 2017 01:14:48 GMT
Yêu anh! https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/yeuanh  

Yêu Anh

Yêu anh tiếng nói nhẹ nhàng
Yêu anh cũng bỡi đàng hoàng thông minh
Yêu anh bản chất thiệt tình
Yêu anh đạo đức tính tình hiền lương
Yêu anh không biết văn chương
Yêu anh không biết "cho đường cho hoa"
Yêu anh không biết la cà
Yêu anh không biết bà này bà kia
Yêu anh như cá yêu đìa
Đìa không có cá thì đìa vắng tênh
Yêu anh như bóng yêu hình
Hình không có bóng sao hình có đôi .

-Tina Do

 

 

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/yeuanh Thu, 24 Aug 2017 20:26:12 GMT
Lonely Rose... https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/lonelyrose

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/lonelyrose Wed, 23 Aug 2017 21:32:28 GMT
Lonely Summer... https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/lonelysummer

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/lonelysummer Wed, 23 Aug 2017 17:32:30 GMT
Hạ Trắng! https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/hatrang

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/hatrang Wed, 23 Aug 2017 17:04:38 GMT
"Hát Cho Tình Yêu 18" Live Concert in San Jose, CA https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/htchotinhyeu18SJ

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/htchotinhyeu18SJ Wed, 23 Aug 2017 16:59:49 GMT
Duyên Phận! https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/duyenphan Duyên Phận

Duyên phận nào đưa tới
Cho Thành Trúc gặp nhau
Ngỡ như là chiêm bao
Được Tiên Trời giúp đỡ
Se cho sợi giây hồng
Cho Thành Trúc yêu nhau
Cho muôn đời chung bước
Vấn bước mãi bên nhau .

Duyên phận nào đưa tới
Để Thành Trúc yêu nhau
Nguyện muôn đời muôn kiếp
Bền chặt mãi bên nhau
Như tơ trời không dứt
Như giọt nước biển Đông
Chảy chan hòa tươi mát
Tuôn trào mãi muôn năm.

-Tina Do

 

 

 

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/duyenphan Wed, 23 Aug 2017 00:11:04 GMT
Sinh Nhật Của Ta https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/sinhnhatcuata Sinh Nhật Của Ta

Chìa tay đếm tuổi đời ta
Tay mềm đếm mãi tuổi đà hai lăm
Ôi đời như chiếc bánh lăn
Cuốn đời trôi mãi, tuổi hồng chóng qua
Chợt nhìn tuổi đã gần ba (ba mươi)
Ta rầu, ta sợ tuổi ta sắp tàn
Ai nào có hiểu lòng ta
Đông tàn một bóng ta ru cuộc đời
Kìa dòng nhạc đứt chơi vơi
Mừng ngày sinh nhật ỡ nơi xứ người
Thơ này riêng tặng về ta
Cho ngày sinh nhật của ta ấy mà.

-Tina Do

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/sinhnhatcuata Wed, 23 Aug 2017 00:02:47 GMT
Mộng Tưỡng https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/mongtuong Mộng Tưỡng

Khi xưa ta bé ta vui
Vô tư lí lắc không ưa ưu sầu
Dù cho ai khóc hay sầu
Nhưng ta chẵng thấy chút ngâu trong lòng
Nghỉ rằng đời đẹp như bông
Đâu ai đoán được long đong sau này
Khi xưa ta bé ta chơi
Nay khi ta lớn không chơi nửa rồi
Đời này đâu đẹp như hoa
Đâu như bướm trắng lượn hoa trong vườn
Bây giờ dãi gió dầm sương
Biết lo suy nghỉ biết tương tư sầu
Hận đời chín cái lao đao
Chôn đi mất vẻ thơ ngây hôm nào
Ngọc ngà đôi mắt còn đâu
Nay pha chút bụi, hạt châu đêm ngày
Nụ cười lịm tắt ai hay
Vô tư lí lắc hôm nay đâu còn
Chút lòng lên tiếng véo von
Như đang réo gọi vàng son thuớ nào.

-Tina Do

.

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/mongtuong Tue, 22 Aug 2017 23:57:08 GMT
Một Mình! https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/motminh

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/motminh Tue, 22 Aug 2017 23:42:16 GMT
Sakura... Sakura! https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/sakura

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/sakura Tue, 22 Aug 2017 23:38:07 GMT
Beautiful in White! https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/beautifulinwhite

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/beautifulinwhite Tue, 22 Aug 2017 23:34:00 GMT
As Time Goes By... https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/astimegoesby

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/astimegoesby Tue, 22 Aug 2017 22:43:28 GMT
Cám Ơn Cuộc Đời! https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/camoncuocdoi

]]>
tina-do@sbcglobal.net (Tina Do Photography) https://www.tinadophotography.com/blog/2017/8/camoncuocdoi Tue, 22 Aug 2017 22:39:03 GMT