Bánh Bía/Pía Triều Châu (Theochew “Pia” Pastry)

February 04, 2015 - The Oil Mixture for Making Pastry: -90g lard -90g oil **Stir together over high heat until the lard completely melts. C...
Read the Full Post »

Bánh Bía (công thức của Hòang Tâm/KA tạm dịch)

February 04, 2015 - c. = cup = dùng đồ đong 1 cup/1 chén tsp = tea-spoon = thìa cà phê Hổn hợp mỡ dầu để làm vỏ bánh: -90 gr mỡ heo (mua...
Read the Full Post »

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December