Nguyệt Vọng!

November 06, 2023  •  Leave a Comment

Nguyệt Vọng

Em kia dáng nhỏ thân gầy
Ngồi im lặng tiếng đềm ngắm trăng
Gió buồn gợn thổi lăn tăn
Đem chi cơn lạnh phủ lên tim này
Trông nhìn những chiếc mây bay
Tạo thêm đêm lạnh hảo huyền liêu trai
Phòng không chiếc lẻ nhớ ai
Mà nghe tim quặn đến dai diết lòng
Mực này em viết ít dòng
Gỡi cho anh đó, một lòng yêu anh .

-Tina Do


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December