Tự Khúc

November 06, 2023  •  Leave a Comment

Tự Khúc

Nhật tàn nguyệt lạnh trên sườn núi
Thành xưa chốn cũ nơi hò hẹn
Thanh tao gởi trao lời ước hẹn
Trúc Thành yêu mãi đến ngàn năm .

 

-Tina Do


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December