Anh!!!

June 06, 2013 - Anh... Đời hằn trên những nếp nhăn Lưng còng gánh nặng khó khăn chia cùng Sướng vui khổ sở đồng chung Dặt dè tiết ki...
Read the Full Post »

Duyên!

June 06, 2013 - Duyên! Duyên từ đâu đưa tới Cho Kim Trọng gặp Kiều Và Chức Nữ gặp Ngưu Đôi đôi cùng sánh bước Thề hẹn núi với sông...
Read the Full Post »

Tình Ta

June 03, 2013 - Tình Ta Hoa hồng hứng giọt tinh sương Em đây hứng giọt lệ tương tư sầu Yêu anh dù biết khổ đau Em đây gánh chịu chớ...
Read the Full Post »

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December