TÌM VẦN THƠ

May 06, 2013 - TÌM VẦN THƠ Ta đôi lúc tay vò đầu bứt tóc Tìm vần thơ, nhưng ơi hỡi đâu rồi Óc trống rỗng, ta buồn quá đi thôi Đành...
Read the Full Post »

Buồn

May 06, 2013 - Buồn!!! Buồn trong khoé mắt vành môi Buồn trong tiếng nhạc đang trôi theo dòng Buồn như khép kín trong lòng Buồn khô...
Read the Full Post »

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December