Yêu anh!

August 24, 2017  •  Leave a Comment
 

Yêu Anh

Yêu anh tiếng nói nhẹ nhàng
Yêu anh cũng bỡi đàng hoàng thông minh
Yêu anh bản chất thiệt tình
Yêu anh đạo đức tính tình hiền lương
Yêu anh không biết văn chương
Yêu anh không biết "cho đường cho hoa"
Yêu anh không biết la cà
Yêu anh không biết bà này bà kia
Yêu anh như cá yêu đìa
Đìa không có cá thì đìa vắng tênh
Yêu anh như bóng yêu hình
Hình không có bóng sao hình có đôi .

-Tina Do

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December