Hồi Ký: Nguời Chết

March 28, 2013 - Người Chết!!!! Ban có sợ khi nhìn thấy người chết không? Đả lâu mình không thấy nguời chết nên không biết bây giờ có sợ...
Read the Full Post »

Chuyện căn nhà ma ở Milpitas , CA (Sưu Tầm)

March 21, 2013 - Chuyện căn nhà ma ở Milpitas, CA Trên ngọn đồi thơ mộng, phong cãnh hữu tình, những căn nhà rất đẹp phơi mình trong n...
Read the Full Post »

Chuyện Ma: CON MA GỐC KHẾ (Sưu Tầm)

March 21, 2013 - Con ma gốc khế Tôi năm nay đã ngoài sáu mươi, vậy mà khi ngồi xem phim ma cùng đám cháu nội thì xin lỗi, có lẽ tôi là n...
Read the Full Post »

Chuyện Ma: Những vùng đất chết trên đường Euclid, Bolsa,CA (Sưu Tầm)

March 21, 2013 - Những vùng đất chết trên đường Euclid Không biết từ bao giờ đã có những lời xì xầm, đồn đãi về căn nhà tại góc đường...
Read the Full Post »

Chuyện Ma: Chuyện Có Thật Trong Gia Đình Tôi (Sưu Tầm)

March 21, 2013 - Chuyện Có Thật Trong Gia Đình Tôi (Sưu Tầm) Má tôi phải nói là một người rất ghét chuyện đồng bóng, ma quỷ, bói toán...
Read the Full Post »

Chuyện Ma: CHÙA TỨ PHƯƠNG TĂNG (Sưu Tầm)

March 21, 2013 - Chùa tứ phương Tăng Chương: 1 Sau 1975, tôi cũng như nhiều người khác tìm đường vượt biên, nhưng lần nào khi tôi n...
Read the Full Post »

Chuyện Ma: THÁNH VẬT Ở SÔNG TÔ LỊCH (Sưu Tầm)

March 21, 2013 - THÁNH VẬT Ở SÔNG TÔ LỊCH (Theo báo Bảo vệ pháp luật, ngày 31-3-2007) LTS:Tháng 6/2002 Cty liên doanh Xây dựng VIC tr...
Read the Full Post »

Hồi Ký: Dũng Sỉ Diệt Ruồi

March 05, 2013 - Dũng Sỉ Diệt Ruồi Bạn có bao giờ tham gia cuộc thi “Diệt Ruồi” bao giờ chưa? Nếu ai diệt ruồi đuợc nhiều nhất sẻ đuợc p...
Read the Full Post »

Hồi Ký: Cái Chòi Trên Bãi Mộ Hoang

March 05, 2013 - ~Cái Chòi Trên Bãi Mộ Hoang~ (Chuyện bây giờ mới kể):-) Có ai đả từng đi ngang qua bãi mộ hoang mà trong đầu không l...
Read the Full Post »

Hồi Ký: Con Dã Tràng

March 05, 2013 - " Dã tràng xe cát biển Đông. Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì." (Ca dao). Nếu ai đả từng sống ở miền biển hoặc đả...
Read the Full Post »

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December