Tự Khúc

November 06, 2023 - Tự Khúc Nhật tàn nguyệt lạnh trên sườn núi Thành xưa chốn cũ nơi hò hẹn Thanh tao gởi trao lời ước hẹn Trúc Thành yê...
Read the Full Post »

Nguyệt Vọng!

November 06, 2023 - Nguyệt Vọng Em kia dáng nhỏ thân gầy Ngồi im lặng tiếng đềm ngắm trăng Gió buồn gợn thổi lăn tăn Đem chi cơn lạnh ph...
Read the Full Post »

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December