Buồn

May 06, 2013  •  Leave a Comment

Buồn!!!

Buồn trong khoé mắt vành môi
Buồn trong tiếng nhạc đang trôi theo dòng
Buồn như khép kín trong lòng
Buồn không lên tiếng và không ban lời
Buồn cho hiu hắt mưa rơi
Buồn lên một tiếng chơi vơi giửa đời
Buồn theo suối nước ra khơi
Buồn đi đi mãi không nơi đi về
Buồn tím ngắt, buồn đê mê
Buồn không san sẻ, buồn tê cõi lòng
Buồn long đong, buồn hoài mong
Buồn trong đêm vắng, buồn trong ban ngày
Buồn là suối mát ban mai
Buồn theo gió gọi, buồn bay trong đời ..........

-Tina Do


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December