Tình Ta

June 03, 2013  •  Leave a Comment

Tình Ta

Hoa hồng hứng giọt tinh sương
Em đây hứng giọt lệ tương tư sầu
Yêu anh dù biết khổ đau
Em đây gánh chịu chớ nào trách chi
Một lòng sánh bước cùng đi
Gian nan chia sẻ cũng vì có nhau
Cuộc đời dù lắm khổ đau
Ta cùng gắn bó chia nhau ngọt bùi
Đêm nay gió lạnh đìu hiu
Em ngồi không ngủ nhớ nhiều đến anh
Phòng không giá lạnh vây quanh
Em đây thức trắng năm canh một mình...
Hoa hồng muôn thuở vẫn xinh
Em đây muôn thuở vẫn mình anh thôi
Nguyện cầu ta mãi có đôi
Trăm năm ta mãi một đời có nhau

-Tina Do


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December