Chơi Vơi!

August 22, 2017  •  Leave a Comment

Chơi Vơi

Gói chặt đôi tay giá buốt
Ôm cõi lòng băng đá suốt canh thâu
Tí tách từng giọt mưa ngâu
Chãy trôi cát bụi biễn dâu trong đời
Vẵng lên tiếng nhạc chơi vơi
Hoà theo gió bảo rơi rơi trong lòng
Trời này đâu phãi trời đông
Sao nghe buốt giá cả trong lẫn ngoài
Cầu xin ai đó đoái hoài
Gỡi trao hơi ấm tặng người mình thương.

-Tina Do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December