Duyên Phận!

August 22, 2017  •  Leave a Comment

Duyên Phận

Duyên phận nào đưa tới
Cho Thành Trúc gặp nhau
Ngỡ như là chiêm bao
Được Tiên Trời giúp đỡ
Se cho sợi giây hồng
Cho Thành Trúc yêu nhau
Cho muôn đời chung bước
Vấn bước mãi bên nhau .

Duyên phận nào đưa tới
Để Thành Trúc yêu nhau
Nguyện muôn đời muôn kiếp
Bền chặt mãi bên nhau
Như tơ trời không dứt
Như giọt nước biển Đông
Chảy chan hòa tươi mát
Tuôn trào mãi muôn năm.

-Tina Do

 

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December