Mộng Tưỡng

August 22, 2017  •  Leave a Comment

Mộng Tưỡng

Khi xưa ta bé ta vui
Vô tư lí lắc không ưa ưu sầu
Dù cho ai khóc hay sầu
Nhưng ta chẵng thấy chút ngâu trong lòng
Nghỉ rằng đời đẹp như bông
Đâu ai đoán được long đong sau này
Khi xưa ta bé ta chơi
Nay khi ta lớn không chơi nửa rồi
Đời này đâu đẹp như hoa
Đâu như bướm trắng lượn hoa trong vườn
Bây giờ dãi gió dầm sương
Biết lo suy nghỉ biết tương tư sầu
Hận đời chín cái lao đao
Chôn đi mất vẻ thơ ngây hôm nào
Ngọc ngà đôi mắt còn đâu
Nay pha chút bụi, hạt châu đêm ngày
Nụ cười lịm tắt ai hay
Vô tư lí lắc hôm nay đâu còn
Chút lòng lên tiếng véo von
Như đang réo gọi vàng son thuớ nào.

-Tina Do

.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December