NIỀM TIN

August 21, 2017  •  Leave a Comment

NIỀM TIN

Cám ơn Trời Phật thương ta
Vẫn còn ban một mái nhà ấm thân
Lại ban hai bé thiên thần
Hiền ngoan xinh xắn xa gần đều khen

Hồn con như một cánh sen
Nỗi đau đã biến, lại lên niềm mừng
Con qùy tụng niệm khấn dâng
Trước Đài Phật tổ cao dâng tấm lòng

Cầu xin đời bớt long đong
Gia đình yên ấm thong dong tháng ngày
Cầu cho hiện tại tương lai
Phước lành Phật độ, hoạ tai chẳng còn.

-Tina Do


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October (2) November (1) December
January February (1) March (10) April May (2) June (3) July (1) August September October (1) November December
January (1) February March April May June July August (1) September (1) October November December
January February (2) March (1) April May June July August September October November December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July (1) August (24) September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December